Paparan Masa dan Tarikh
Siti Faridah Binti Abdul Samad

SETIAUSAHA KANANSiti Faridah Binti Abdul Samad

sitifaridah@selangor.gov.my
https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/06/Masturah.png

PEGAWAI PENASIHAT DASAR Masturah Binti Abu Bakar

masturah@selangor.gov.my
https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/07/Azraf.png

PEGAWAI PENYELARASMuhammad Azraf Bin Azman

azrafazman@selangor.gov.my
https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/06/Profile.png

PEGAWAI MEDIAAzhari Bin Azizi

https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/06/Norfazlin.png

SETIAUSAHA KERJANorfazlin Nadhirah Binti Razali

norfazlin@selangor.gov.my
https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/06/Mira.png

PEMBANTU TADBIRMira Marliana Binti Ayob

mira@selangor.gov.my
https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/06/Norlina.png

PEMBANTU TADBIRNorlina Binti Masuwadi

norlina.masuwadi@selangor.gov.my
https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/06/Alif.png

PEMANDUMohammad Alif Bin Abdul Malek

alifmalek@selangor.gov.my
Siti Faridah Binti Abdul Samad

SETIAUSAHA KANANSiti Faridah Binti Abdul Samad

sitifaridah@selangor.gov.my
https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/06/Masturah.png

PEGAWAI PENASIHAT DASAR Masturah Binti Abu Bakar

masturah@selangor.gov.my
https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/07/Azraf.png

PEGAWAI PENYELARASMuhammad Azraf Bin Azman

azrafazman@selangor.gov.my
https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/06/Profile.png

PEGAWAI MEDIAAzhari Bin Azizi

emel@selangor.gov.my
https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/06/Norfazlin.png

SETIAUSAHA KERJANorfazlin Nadhirah Binti Razali

norfazlin@selangor.gov.my
https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/06/Mira.png

PEMBANTU TADBIRMira Marliana Binti Ayob

mira@selangor.gov.my
https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/06/Norlina.png

PEMBANTU TADBIRNorlina Binti Masuwadi

norlina.masuwadi@selangor.gov.my
https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/06/Alif.png

PEMANDUMohammad Alif Bin Abdul Malek

alifmalek@selangor.gov.my
https://anfaalsaari.com/wp-content/uploads/2024/02/Logo-white-400x180-01.png
Hubungi
03-55447150
wanitakebajikan.selangor@gmail.com
EXCO Pembangunan Wanita & Kebajikan Masyarakat, Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 15, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor.
03-55447150
wanitakebajikan.selangor@gmail.com
EXCO Pembangunan Wanita & Kebajikan Masyarakat, Pejabat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Tingkat 15, Bangunan SSAAS, 40503 Shah Alam, Selangor.

© 2024 Anfaalsaari.com. Hak cipta terpelihara.