Categories
Alam Sekitar Kemasyarakatan Tempatan

Sambutan Hari Sungai Sedunia Zon 3 MPS

Sungai dibersihkan.
Jambatan diceriakan.
Komuniti diperkasakan.