Categories
Alam Sekitar Kemasyarakatan Tempatan

Sambutan Hari Sungai Sedunia Zon 3 MPS

Sungai dibersihkan.
Jambatan diceriakan.
Komuniti diperkasakan.

Categories
Alam Sekitar Kemasyarakatan Tempatan Umum

Jual Sampah Dapat Duit

Penduduk perlu pra-daftar agar lori Trash4Cash dapat datang ke alamat rumah dan kutip sampah kitar semula. Sampah akan ditimbang dan direkod dalam resit mengikut kadar harga pasaran. Bayaran akan dimasukkan ke dalam akaun tuan rumah dalam masa 24-48 jam.